Remotesupport6.JPG

Hvordan fungerer Remote Support

Remote Support er en software som benyttes sammen med smartbriller og web (PC/Mac, tablet). Løsningen fungerer slik at den som bruker smartbrillen kommuniserer direkte med deg som sitter foran et hvilket som helst type webvindu.

 

Ved hjelp fra digitale verktøy kan man gjennom webvinduet se, høre, kommunisere og instruere direkte til brukeren av smartbrillen. Slik kan man effektivt hjelpe brukeren med å bistå vanskelige oppgaver eller å dokumentere rutineoperasjoner.

Remote Support er en selvstendig løsning som ikke behøver å integreres i bedriftens eksisterende IT-løsninger, men er 100% sky-basert og høykryptert.
 

Med denne løsningen vil du effektivt hjelpe den som bruker smartbrillene med å utføre vanskelige oppgaver, bistå , supportere, instruere eller dokumentere.  Ved driftsstans, feil på anlegg eller maskinpark kan dine eksperter, fagpersoner eller supportavdeling raskt og enkelt  ringe opp smartbrillen fra Remote Support og bistå den som har smartbrillen på seg.

Dette kan øke produktiviteten-kundetilfredshet og kan skape en betydelig kostnadsreduksjon ved nedetid, og reduksjon i reisebehovet.

✓  Sanntid
Se brukerens synsfelt i sanntid med 2-veiskommunikasjon gjennom video og lyd.

✓  Vis instruksjoner og dokumenter
Del dokumenter, bilder eller video til brukeren av smartbrillene.

✓  Rød markering
Veiled brukeren med et rødt peker punkt.

✓  Rediger mottatte bilder
Ta et snapshot og velg deretter område og du kan redigere, tegne eller skriv notater og sende tilbake til brukeren.

 

✓  Del webkamera/video
Del ditt eget webkamera til brukeren av smartbrillen.

Hvorfor Remote Support?

✓  Kryptering
Vår løsning leverer kryptert video og lydkommunikasjon med WebRTC teknologi og SRTP Audio/Video 128 bits kryptering.

 

✓  Stand-alone
Både webportalen og applikasjonen som er installert på smartbrillen ligger på egne krypterte sky-servere slik at du ikke trenger å integrere dette i eksisterende IT-systemer.

✓  Multiplattform
Inviter et ubegrenset antall deltagere og delta på møtene der smartbrillen tas i bruk.

 

✓  Dokumentasjon
Ta opp video og lagre bilder i Remote Support for senere dokumentasjon.

Arkitekturdiagram ROUTET anropsmodus

Skjermbilde 2022-01-12 kl. 00.29.58.png

Architecture diagram Video Recording

Skjermbilde 2022-01-12 kl. 00.39.23.png

Videoopptak er kun tilgjengelig når du bruker ROUTED Call-modus.

Audio-/videotjenesteserveren registrerer økten. Ingen av deltakerne lagrer videoen lokalt. Når innspillingen avsluttes, sender serveren informasjonen til lagringsenheten.

 

Som standard er videoen lagret på AWS S3 Bucket-serveren (Frankfurt).

 

Lagring i applikasjonsserveren er mulig hvis fjernstøtte er integrert i kundeservere.

Architecture diagram custom TURN/STUN Server

Skjermbilde 2022-01-12 kl. 00.49.56.png

Når punkt-til-punkt-tilkoblingen ikke er mulig på grunn av å være bak NAT, WebRTC bruker TURN-servere for overføring av audio og video.

 

Fjernstøtte gjør det mulig å bruke egendefinerte TURN / STUN-servere installert på individuelle servere i sky- eller klientservere. Det sikrer at en audio/video ikke går gjennom eksterne servere.

Audio/Video Service Server kan ikke lenger brukes som TURN / STUN, men tilkobling er fortsatt nødvendig for første håndtrykk og signalering. Dette alternativet er deaktivert som standard.

Architecture diagram connecting with China

Skjermbilde 2022-01-12 kl. 00.52.52.png

Den kinesiske brannmuren, eller "Great Firewall of China" kan blokkere kommunikasjon eller legge til latens til en audio-/videokommunikasjon under en fjernøkt.

I ROUTED-modusen kan du velge å koble til en Alibaba-server som fungerer som en mellommann og lar deg koble til lyd-/videoserveren vår uten å måtte gå gjennom brannmuren , gir amores bordforbindelse. WebRTC-video som ende-til-ende-kryptering. Denne funksjonaliteten er valgfri og fungerer kun med ROUTED videomodus.

Remote Support provides the server
Remote Support contracts a AWS/Azure server on the Cloud. This server will only provide service to the client. The Remote Eye team will manage the server and keep the
application updated.


Customer provides the server
The customer configures an IIS8 server and gives access to the Remote Support team. Remote Support team installs and updates the application.


Customer provides and maintains the server

The customer configures a IIS8 server and does not give external access to the Remote Support team. The Remote Support team will provide compiled modules, smart glass installation files and Database scripts which will be installed and managed by the customer's ITteam.

 

Docker option also available.

The Remote Support team will send new files when the update is ready.

Connectivity Requirements


● We recommend a minimum dedicated 350kb/s upload speed.
● In stable circumstances 3G can be enough, but 4G or Wifi is strongly recommended.
● Port TCP 443 and UDP 3478 must be opened.
● To get the best possible experience open UDP ports 1025-65535.
● As Remote Support Supports TURN and STUN, it works on most VPN and Proxies. Custom TURN/STUN server may be deployed.
● Firefox does not support TURN over TLS, if there is a proxy installed which requires authentication Remote Eye requires the use of Chrome browser on PC/Mac. Test network - WebRTC compatibility: https://test.webrtc.org/

Server


● IIS 8
● SSL Certificate is required
● WebRTC requires to open TCP/UDP 443 port.
● Stored on AWS (Ireland and Frankfurt)


Audio/Video Service Server


● WebRTC technology
● SRTP Audio/Video 128 bits Encryption

 

Devices


Expert
● PC, MAC, Android
  ○ Chrome 28+ (recommended)
  ○ Firefox 24+
  ○ Edge Chromium


● iOS
  ○ Safari/Webkit 11+

Technician


● Realwear hmt-1, hmt-1Z1
● Epson Moverio BT300, BT350
● Vuzix M300, M3000, M300XL, Blade
● Google Enterprise Edition 2
● MADGaze X5, Vader
● Iristick C1, Z1
● Optinvent ORA2
● OTG cameras, including microscopes and digital endoscopes.
● KitKat 4.4+ Android smartphones and tablets
● iOS 9+ smartphones and tablets
Storage

● Android/iOS Devices does not store any information
● Videos recorded are stored on AWS S3 Buckets.


Security


● WebRTC technology
  ○ SRTP
  ○ Audio/Video AES-128
  ○ AES-GCM to verify data integrity.


● Database critical data hashed with 4 bytes salt. General data encrypted AES-256.
● Images stored encrypted using PBKDF2 + HMACSHA1 random names
● Three daily backups ( DB and pictures). One stored in the same VM, second stored in
AWS S3, third one stored in Dinahosting using SFTP.

●  Force secure passwords.

Integrations

A new Remote Support IIS8 instance can be deployed for our customers. This server will give service only to the customer’s Experts, will store data on their own Database and
videos and images will be installed on the server and not in Amazon S3 Bucket.


Remote Support requires internet connection